Icelda_banner

Kan jy voorberei vir akademiese geletterdheidstoetse?

Posted
ICELDA
ICELDA has not set their biography yet
User is currently offline
on Sunday, 12 June 2016 in Tests


Vyftig leerlinge van die Hoërskool Waterkloof het Donderdag 'n kursus bygewoon ter voorbereiding vir die toetse van akademiese geletterdheid wat hulle eersdaags sal aflê. Universiteite gebruik hierdie toetse of vir toelating of om nuweling-studente te plaas op addisionele taalkursusse. Daar is 'n verskeidenheid sulke toetse, waarvan die sg. National Benchmark Tests of NBT's seker die bekendste is. Die NBT's bestaan uit twee bene: wiskunde en akademiese en kwantitatiewe geletterdheid of AQL. Die werkswinkel by Waterkloof het op akademiese en kwantitatiewe geletterdheid gefokus. Albert Weideman, 'n direkteur van ICELDA, en Zonia Fereirra, 'n gesoute onderwyseres met jarelange ondervinding, was die aanbieders. Op die vraag of 'n mens kan voorberei vir die NBT’s is Albert Weideman se antwoord 'n eenvoudige 'ja':

Minnie Thom, Adjunkhoof: Akademie, Zonia Fereirra, Magic Camel, Albert Weideman, ICELDA"Ons glo in deursigtigheid en wil dus kinders voorberei op die formaat van die toetse. So ook vir die tipe denke wat nodig is om te slaag in 'n akademiese omgewing. Akademiese geletterdheid is belangrik, of voornemende studente die NBT’s gaan skryf of nie. Die NBT’s is maar een van verskeie akademiese geletterdheidtoetse wat wêreldwyd bestaan. Eerder as om te kyk of ons studente kan 'uitvang', wil ons dit vir hulle makliker maak."

Hoërskool Waterkloof volg in die voetspore van nog 'n top akademiese skool, Eunice van Bloemfontein, as een van die eerste skole wat so 'n werkswinkel georganiseer het vir hulle senior leerlinge.

Minnie Thom, Adjunkhoof: Akademie; Zonia Ferreira, Magic Camel Communications; Albert Weideman, ICELDA. 

Vir meer inligting oor werkswinkels vir akademiese geletterdheid, kontak Albert Weideman of Zonia Ferreira van Magic Camel Communications. 

Klofies aan die roei